تماس با ما

مشهد-شهرك صنعتي طوس -فاز 2-بلوار انديشه-خيابان دانش 8-شماره 605

 تلفكس : 35413151- 051و 35413210–051

**پر کردن تمامی فرمها الزامی میباشد**

عنوان

نام

نام خانوادگی

نام کارخانه یا مجموعه

آدرس با ذکر شهر

کدپستی

تلفن

شما Email

پیغام شما