روده كن ،گـاست كـن روده کن و برش كامپوزيت

مشخصـات دستگـاه روده كن ،گـاست كـن و برش كامپوزيت گـوني پلـي پروپيلن آرش  FAgu 500 Gu

 

– امكان كار با انواع رول لمينت و كامپوزيت

– سرعت عملكرد دستگاه 30 الي 50 متر در دقيقه

– طول مفيد برش 37 الي 125 سانتيمتر

– عرض عملكردي پاكت خروجي 30 الي 50 سانتيمتر

– قابليت كنترل دقيق ميزان گاست در دو طرف گوني بين 3 الي 7 سانتيمتر

– مجهز به اكسترودر مذاب جهت چسباندن رول ايجادي

– مجهز به واحد برش سرد

– مجهز به چشم چاپخوان جهت كاركرد با گوني هاي چاپي

– مجهز به كنترلر اينورتر جهت تنظيم سرعت عملكردي دستگاه

– مجهز به كنترلر PLC و صفحه كامپيوتري لمسي( HMI ) با منوهاي فارسي    

– مجهز به كنترل لبه در ورودي با موتور مستقل

– مجهز به پرتاب كننده گوني در خروجي

– قابليت متراژ – شمارش گوني

– كنترل حركت عرضي اكسترودر با موتور مستقل

– مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت عملكرد اكسترودر

– مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت كشش رول