روده كن ،گـاست كـن روده کن و برش كامپوزيت

مشخصـات دستگـاه روده كن ،گـاست كـن و برش كامپوزيت گـوني پلـي پروپيلن-  آرش  FAgu 500 Gu

 

- امكان كار با انواع رول لمينت و كامپوزيت 

- سرعت عملكرد دستگاه 30 الي 50 متر در دقيقه 

- طول مفيد برش 37 الي 125 سانتيمتر 

- عرض عملكردي پاكت خروجي 30 الي 50 سانتيمتر

- قابليت كنترل دقيق ميزان گاست در دو طرف گوني بين 3 الي 7 سانتيمتر 

- مجهز به اكسترودر مذاب جهت چسباندن رول ايجادي 

- مجهز به واحد برش سرد

- مجهز به چشم چاپخوان جهت كاركرد با گوني هاي چاپي 

- مجهز به كنترلر اينورتر جهت تنظيم سرعت عملكردي دستگاه 

- مجهز به كنترلر PLC و صفحه كامپيوتري لمسي( HMI ) با منوهاي فارسي 

- مجهز به كنترل لبه در ورودي با موتور مستقل 

- مجهز به پرتاب كننده گوني در خروجي 

- قابليت متراژ – شمارش گوني 

- كنترل حركت عرضي اكسترودر با موتور مستقل 

- مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت عملكرد اكسترودر

- مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت كشش رول