گاست کن

 مشخصات دستگاه گاست كن گوني  - آرام 

- عرض مفيد رول ورودي 70 سانتيمتر

- حداكثر سرعت دستگاه 60 متر بر دقيقه 

- موتور محرکه دستگاه سه اسب با دور متغير الکترونيکی با اينورتر 

- قابليت كنترل دقيق ميزان گاست دو طرف گوني 

- قابليت كار كرد با برق تكفاز و سه فاز 

- قابليت کارکرد با انواع رولهاي گونی لمينت شده 

Gusseting