شش رنگ کاغذ حرارتی

- امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني 

- عرض مفيد چاپ در سه تيپ 75  ،  102 و 120 سانتيمتر  بصورت رول 

  - طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر

- سرعت نهائي  70متر بر دقيقه 

- امكان چاپ همزمان  در پشت و رو به تفكيك  ( 2 + 4 ) ، ( 3 + 3 ) ، (1 + 5 ) و (0 + 6 ).

- امكان چاپ بصورت رول  ، مناسب براي کاغذ ترمو

 — مجهز به سيستم جمع كن يكنواخت با دنسينگ رولر و تنشن كنترل 

- مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي بالا منطبق با سرعت حداكثر دستگاه.

- مجهز به سيستم Shut Down اضطراري

- داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 600 ميليمتر 

- امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول 

- داراي شش قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

- داراي شش مكنده گاز حلال با شير كنترل

- سيستم كنترل دور موتور دستگاه مجهز به اينورتر 

- داراي شش سيلندر ترام آني لوكـــس انتقال مركب در هر واحــد چاپ با ترام  80

- سيستم کامپيوتري با استفاده از تاچ اسکرين( صفحه حساس لمسي ) HMI رابط بين انسان و ماشين با صفحات فارسي

         ، جهت كنترل و آسان و تنظيم زمانهاي روغنكاري و تناوب زماني واحد خشك كن 

- مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل کاغذ 

- مجهز به سيستم کنترلر کامپيوتري PLC جهت کنترل کليه اجزاء و واحد وايندر 

- رول پيچ مجهز به سيستم تنـشن كنترل با الکترو موتور مستقل 5.5 HP

- واحد چاپ مجهز به الكتروموتور مستقل  7.5 HP

- واحد هاي چاپ مجهز به شش واحـد پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ .

- سيستم روغنكاري بصورت اتوماتيك به تمام قسمتهايي كه نياز به روغنكاري دارند و در دسترس نيستند.