شش رنگ کاغذ حرارتی

– امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني

– عرض مفيد چاپ در سه تيپ 75  ،  102 و 120 سانتيمتر  بصورت رول

  – طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر

– سرعت نهائي  70متر بر دقيقه

– امكان چاپ همزمان  در پشت و رو به تفكيك  ( 2 + 4 ) ، ( 3 + 3 ) ، (1 + 5 ) و (0 + 6 ).

– امكان چاپ بصورت رول  ، مناسب براي کاغذ ترمو

 – مجهز به سيستم جمع كن يكنواخت با دنسينگ رولر و تنشن كنترل

– مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي بالا منطبق با سرعت حداكثر دستگاه.

مجهز به سيستم Shut Down اضطراري

– داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 600 ميليمتر 

– امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

– داراي شش قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

– داراي شش مكنده گاز حلال با شير كنترل

– سيستم كنترل دور موتور دستگاه مجهز به اينورتر

– داراي شش سيلندر ترام آني لوكـــس انتقال مركب در هر واحــد چاپ با ترام  80

سيستم کامپيوتري با استفاده از تاچ اسکرين( صفحه حساس لمسي ) HMI رابط بين انسان و ماشين با صفحات فارسي

         ، جهت كنترل و آسان و تنظيم زمانهاي روغنكاري و تناوب زماني واحد خشك كن 

– مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل کاغذ

مجهز به سيستم کنترلر کامپيوتري PLC جهت کنترل کليه اجزاء و واحد وايندر

– رول پيچ مجهز به سيستم تنـشن كنترل با الکترو موتور مستقل 5.5 HP

واحد چاپ مجهز به الكتروموتور مستقل  7.5 HP

– واحد هاي چاپ مجهز به شش واحـد پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ .

– سيستم روغنكاري بصورت اتوماتيك به تمام قسمتهايي كه نياز به روغنكاري دارند و در دسترس نيستند.