سه رنگ کاغذ حرارتی

 

مشخصات دستگاه چاپ فلکسوگرافيك رول سه رنگ ويژه کاغذ های حرارتی+FAch 3…PA-Kian

- امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني 

- عرض مفيد چاپ در سه تيپ 75  ،  102 و 120 سانتيمتر  بصورت رول 

  - طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر 

 - سرعت مفيد دستگاه 80 متر در دقيقه.

- امكان چاپ همزمـان پشت و رو به تفكيك  (0+3)  و  (1+2) 

- امكان چاپ بصورت رول  ، مناسب براي کاغذ ترمو

- امکان چاپ با مرکب های آبشور 

- مجهز به سيستم جمع كن يكنواخت با دنسينگ رولر و تنشن كنترل

- مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي مطلوب منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

- مجهز به سيستم  Shut Down  اضطراري

- داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 600 ميليمتر 

- امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

- داراي سه قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

- داراي يك كوره خشك كن مركزي

- مجهز به الكترو موتور مستقل در واحد وايندر با توان سه اسب و كنترلر اينورتر 

- مجهز به الكترو موتور مستقل در واحد چاپ با توان دو اسب و كنترلر اينورتر 

- قابليت كاركرد با رولهايي به قطر 1200 ميليمتر 

- مجهز به سه سيلندر ترام آني لــوكس انتقال مركب در هر واحد چاپ با ترام 80

- مجهز به جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سيلندرهاي لاستيكي قفل کاغذ

- واحد هاي چاپ مجهز به سه واحـد پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ