دو رنگ کاغذ حرارتی

مشخصات دستگاه چاپ فلکسوگرافيك رول دو رنگ ويژه کاغذ های حرارتی ( كيـان )   FAch 2…PA

– امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني

– عرض مفيد چاپ در سه تيپ 75  ،  102 و 120 سانتيمتر  بصورت رول

  – طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر

 – سرعت مفيد دستگاه 80 متر در دقيقه.

– امكان چاپ همزمـان پشت و رو به تفكيك  (0+2)  و  (1+1) 

– امكان چاپ بصورت رول  ، مناسب براي کاغذ ترمو

– امکان چاپ با مرکب های آبشور

– مجهز به سيستم جمع كن يكنواخت با دنسينگ رولر و تنشن كنترل

– مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي مطلوب منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

– مجهز به سيستم  Shut Down  اضطراري

– داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 600 ميليمتر 

– امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

– داراي دو قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

– داراي يك كوره خشك كن مركزي

– مجهز به الكترو موتور مستقل در واحد وايندر با توان دو اسب و كنترلر اينورتر

– مجهز به الكترو موتور مستقل در واحد چاپ با توان دو اسب و كنترلر اينورتر

– قابليت كاركرد با رولهايي به قطر 1200 ميليمتر

– مجهز به دو سيلندر ترام آني لــوكس انتقال مركب در هر واحد چاپ با ترام 80

– مجهز به جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سيلندرهاي لاستيكي قفل کاغذ

– واحد هاي چاپ مجهز به دو پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ