شبیه سازی و محاسبات

وظایف و اهداف

به منظور اطمینان از عملکرد مناسب و دوام قطعات در فوژان ارغوان ، محاسبات گسترده و شبیه سازی های متعددی انجام می شود ، در مرحله توسعه محاسبات بر روی طیف مختلف قطعات از جمله خستگی ، آنالیز فشار و مونتاژ صورت میگیرد.

مزایا

در محاسبات انجام شده نقاط ضعف احتمالی به وسیله کامپیوتر مشخص میشود و در هنگام ساخت این نقاط ضعف رفع میشود و این تحقیقات برای حصول اطمینان در کیفیت ماشین های فوژان ارغوان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.