خدمات در دسترس

ما همیشه دستگاه شما را در حال کار نگه خواهیم داشت

ماشین آلاتی که کار نمیکنند نه تنها درآمد کسب نمیکنند بلکه از همه بدتر شما را در مقابل مشتریانتان بد نام میکنند ، برای جلوگیری از این اتفاق و هزینه های اضافی با سرویس جدید فوژان ارغوان از طریق تلفن و یا اینترنت سریعا دستگاه شما عیب یابی و نسبت به حل مشکل آن اقدام میشود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *