چهار رنگ پلاستیک

FAch 4.… Fمشخصات دستگاه چاپ رول فلكسوگرافيك چهـار رنگ پلاستيك كيانا

- امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني 

- عرض مفيد چاپ در سه نوع 75  ،   102  و  0 12 سانتيمتر بصورت رول 

- طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر 

- سرعت نهائي  70 متر بر دقيقه 

- امكان چاپ همزمان در پشت و رو به تفكيك  (0+4) ،  (1+3) و  (2+2)

- امكان چاپ نايلون , سلوفان، نايلکس ، ترسبافان(BOPP-OPP-PE)

 — مجهز به سيستم جمع كن يكنواخت با دنسينگ رولر و تنشن كنترل 

- مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي بالا منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

- مجهز به سيستم Shut Down اضطراری

- داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه)به طول 320 ميليمتر 

- امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول 

- داراي سه قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل.

- داراي سه مكنده گاز حلال با شير كنترل

- سيستم كنترل دور موتور دستگاه مجهز به اينورتر 

- داراي چهار سيلندر ترام آني لوكـــس انتقال مركب در هر واحــد چاپ با ترام 80

- سيستم کامپيوتری با استفاده از تاچ اسکرين( صفحه حساس لمسی ) HMI رابط بين انسان و ماشين با صفحات فارسي

         ، جهت كنترل و آسان و تنظيم زمانهاي روغنكاري و تناوب زماني واحد خشك كن 

- مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل پلاستيك 

- مجهز به سيستم کنترلر کامپيوتری PLC جهت کنترل کليه اجزاء و واحد وايندر 

- رول پيچ مجهز به سيستم تنـشن كنترل با الکترو موتور مستقل 5.5 HP

- واحد چاپ مجهز به الكتروموتور مستقل  5.5 HP

- واحد هاي چاپ مجهز به چهار واحـد پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ 

- سيستم روغنكاري بصورت اتوماتيك به تمام قسمتهايي كه نياز به روغنكاري دارند و در دسترس نيستند