سه رنگ پلاستیک

مشخصات دستگاه چاپ رول فلکسوگرافيك سه رنگ پلاستيک -Kian+   FAch3….F  

– امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني

– عرض مفيد چاپ در تيپهاي 75 ،  102 و 120 سانتيمتر بصورت رول

– طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر

– امکان چاپ پشت و رو به صورت همزمان  

– سرعت نهائي حداكثر هشتاد متر بر دقيقه

– امكان چاپ همزمان پشت و رو  به تفكيك  (0+3)  و  (1+2)

– امكان چاپ نايلون , سلوفان، نايلکس ، ترسبافان(BOPP-OPP-PE)

– مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي مطلوب منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

– مجهز به سيستم  Shut Down  اضطراري

– داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 320 ميليمتر 

– امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

– داراي سه قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

– داراي يك كوره خشك كن مركــزي

– واحد هاي چاپ مجهز به سه واحـد پمپ مركب جهت اختلاط كامل مــركب و حصول يكنواختي در چاپ

– سيلندر ترام آني لوكــس انتقـال مركب در هر واحــد چاپ با ترام  80

– مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل پلاستيك