دو رنگ پلاستیک

مشخصات دستگاه چاپ رول فلکسوگرافيك دو رنگ پلاستيـك ( كيان ) FAch 2… F

– امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني

– عرض مفيد چاپ در تيپهاي 75 ،  102 و 120 سانتيمتر بصورت رول

– طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر

– سرعت نهائي حداكثر هشتاد متر بر دقيقه

– امكان چاپ همزمان پشت و رو  به تفكيك  (0+2)  و  (1+1)

– امكان چاپ نايلون , سلوفان، نايلکس ، ترسبافان(BOPP-OPP-PE)

– مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي مطلوب منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

– مجهز به سيستم  Shut Down  اضطراري

– داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 320 ميليمتر 

– امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

– داراي دو قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل

– داراي يك كوره خشك كن مركــزي

– واحــدهاي چاپ مجهز به پمـپ مركب جهت اختــلاط كامل مركب و حصــول يكنواختـي در چاپ

– سيلندر ترام آني لوكــس انتقـال مركب در هر واحــد چاپ با ترام  80 .

– مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل پلاستيك