دو رنگ پلاستیک

مشخصات دستگاه چاپ رول فلکسوگرافيك دو رنگ پلاستيـك ( كيان ) FAch 2… F

- امكان چاپ با استفاده از سيستم كليشه ژلاتيني

- عرض مفيد چاپ در تيپهاي 75 ،  102 و 120 سانتيمتر بصورت رول

- طول مفيد 30 الي 125 سانتيمتر 

- سرعت نهائي حداكثر هشتاد متر بر دقيقه 

- امكان چاپ همزمان پشت و رو  به تفكيك  (0+2)  و  (1+1)

- امكان چاپ نايلون , سلوفان، نايلکس ، ترسبافان(BOPP-OPP-PE)

- مجهز به سيستم خشك كن با توان حرارتي مطلوب منطبق با سرعت حداكثر دستگاه

- مجهز به سيستم  Shut Down  اضطراري

- داراي يكسري غلطك چاپ (سيلندر كليشه) به طول 320 ميليمتر 

- امكان تنظيم رنگها در هنگام چاپ در طول و عرض رول

- داراي دو قسمت دمنده هواي گرم با شير كنترل 

- داراي يك كوره خشك كن مركــزي

- واحــدهاي چاپ مجهز به پمـپ مركب جهت اختــلاط كامل مركب و حصــول يكنواختـي در چاپ

- سيلندر ترام آني لوكــس انتقـال مركب در هر واحــد چاپ با ترام 80 .

- مجهزبه جكهاي پنوماتيك جهت درگيري سريع سيلندرهاي لاستيكي قفل پلاستيك